autoservis@autoservisholicky.sk +421 905 192 505+421 908 578 504

AutoservisPri súčasných motoroch sa neustále zvyšujú nároky na mazanie motora, pričom jednotlivé požiadavky sú istým spôsobom protichodné. Intervaly výmeny oleja sa predlžujú, výrobcovia vozidiel požadujú znižovanie spotreby paliva, malú spotrebu oleja, ochranu pri studenom štarte a pokrytie širokej škály motorov (benzín, turbo diesel, s filtrom pevných častíc a pod.). Preto je dôležité venovať mazaniu a výmene oleja zodpovedajúcu starostlivosť, napriek tomu, že tento úkon je vnímaný ako jednoduchý. Moderné vozidlá už sami ukazujú termín výmeny oleja (dokážu zmerať kvalitu oleja), bežne sa však výmena oleja realizuje podľa štandardného intervalu (každých 15 000 km) alebo raz ročne. Zanedbanie výmeny oleja môže spôsobiť poškodenie motora s vysokými nákladmi na opravu, neporovnateľnými s cenou výmeny oleja.

Samozrejmosťou pri výmene oleja je aj výmena olejového filtra. Olejový filter slúži na zachytávanie pevných častíc, ktoré nie sú rozpustné v oleji a mohli by spôsobiť poškodenie motora. Olejový filter ukladá tieto častice vo svojom telese, avšak má len obmedzenú kapacitu, ktorá je nastavená na interval výmeny oleja.Vzhľadom na široký sortiment olejov je potrebné dbať na výber správneho oleja. Už sa nedá orientovať podľa typu mineralizácie oleja (plnesyntetický, polosyntetický, minerálny), ale je potrebné dodržiavať normu oleja, ktorú predpisuje pre konkrétny typ motora výrobca. Použitie nesprávneho oleja môže viesť ku poškodeniu motora alebo filtra pevných častíc, pričom ich opravy predstavujú mnohonásobne vyššie náklady v porovnaní s rozdielom ceny medzi jednotlivými typmi olejov.


Vykonávame pravidelné záručné a pozáručné prehliadky podľa predpisaných postupov daného výrobcu vozidla. Sledujeme ceny náhradných dielcov od prvo-výrobcu vozidla i nezávislých dodávateľov z dôvodu najekonomickejšej opravy s cieľom dotať čo najkvalitnejší výrobok pre dlhú trvácnosť.